สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการกงสุล 131,337.23151,000.00-15.0 %ไม่ผ่าน5,367.18688.9487.2 %ผ่าน
รวม 131,337 151,000 -14.97 % ไม่ผ่าน 5,367 689 87.16 % ผ่าน