สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา114,505.1153,119.0053.6 %ผ่าน5,379.68875.3483.7 %ผ่าน
รวม 114,505 53,119 53.61 % ผ่าน 5,380 875 83.73 % ผ่าน