สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม99,508.1649,607.0050.1 %ผ่าน1,856.961,018.7645.1 %ผ่าน
รวม 99,508 49,607 50.15 % ผ่าน 1,857 1,019 45.14 % ผ่าน