สรุปผลประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 662,752.06327,217.0050.6 %ผ่าน13,507.663,551.2073.7 %ผ่าน
รวม 662,752 327,217 50.63 % ผ่าน 13,508 3,551 73.71 % ผ่าน