สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ146,489.7062,000.0057.7 %ผ่าน2,762.50342.0087.6 %ผ่าน
รวม 146,490 62,000 57.68 % ผ่าน 2,763 342 87.62 % ผ่าน