สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย153,953.13137,000.0011.0 %ไม่ผ่าน2,110.871,769.7716.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี5,581.1912,781.00-129.0 %ไม่ผ่าน680.872,865.99-320.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย8,177.3310,833.00-32.5 %ไม่ผ่าน1,262.371,450.50-14.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท8,183.0515,057.99-84.0 %ไม่ผ่าน1,108.16275.5075.1 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี3,986.2512,327.00-209.2 %ไม่ผ่าน658.02438.9033.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต5,799.185,279.599.0 %ไม่ผ่าน971.33209.9578.4 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี7,509.3720,733.47-176.1 %ไม่ผ่าน1,061.87620.2541.6 %ผ่าน
รวม 193,190 214,012 -10.78 % ไม่ผ่าน 7,853 7,631 2.83 % ไม่ผ่าน