สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม202,489.59150,873.7525.5 %ผ่าน2,346.811,805.0023.1 %ผ่าน
รวม 202,490 150,874 25.49 % ผ่าน 2,347 1,805 23.09 % ผ่าน