สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 69,667.78198.0099.7 %ผ่าน964.90717.7525.6 %ผ่าน
รวม 69,668 198 99.72 % ผ่าน 965 718 25.61 % ผ่าน