สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ361,977.75381,000.00-5.3 %ไม่ผ่าน6,470.051,600.5175.3 %ผ่าน
รวม 361,978 381,000 -5.26 % ไม่ผ่าน 6,470 1,601 75.26 % ผ่าน