สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง67,577.6430,103.0055.5 %ผ่าน908.73114.6287.4 %ผ่าน
รวม 67,578 30,103 55.45 % ผ่าน 909 115 87.39 % ผ่าน