สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ176,911.27187,635.66-6.1 %ไม่ผ่าน2,659.142,219.2516.5 %ไม่ผ่าน
รวม 176,911 187,636 -6.06 % ไม่ผ่าน 2,659 2,219 16.54 % ไม่ผ่าน