สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ72,411.3131,110.0057.0 %ผ่าน1,288.47192.2785.1 %ผ่าน
รวม 72,411 31,110 57.04 % ผ่าน 1,288 192 85.08 % ผ่าน