สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์100,461.17107,368.25-6.9 %ไม่ผ่าน1,191.851,283.40-7.7 %ไม่ผ่าน
รวม 100,461 107,368 -6.88 % ไม่ผ่าน 1,192 1,283 -7.68 % ไม่ผ่าน