สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 150,907.00151,840.72-0.6 %ไม่ผ่าน2,182.78897.9058.9 %ผ่าน
รวม 150,907 151,841 -0.62 % ไม่ผ่าน 2,183 898 58.86 % ผ่าน