สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน67,524.8833,087.0051.0 %ผ่าน886.26740.4816.4 %ไม่ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ41,185.9929,638.0028.0 %ผ่าน857.91845.241.5 %ไม่ผ่าน
รวม 108,711 62,725 42.30 % ผ่าน 1,744 1,586 9.08 % ไม่ผ่าน