สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 191,274.97155,013.0019.0 %ไม่ผ่าน1,616.532,517.04-55.7 %ไม่ผ่าน
รวม 191,275 155,013 18.96 % ไม่ผ่าน 1,617 2,517 -55.71 % ไม่ผ่าน