สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 251,799.16221,000.0012.2 %ไม่ผ่าน2,425.451,457.7439.9 %ผ่าน
รวม 251,799 221,000 12.23 % ไม่ผ่าน 2,425 1,458 39.90 % ผ่าน