สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม96,489.0485,508.9411.4 %ไม่ผ่าน1,549.121,222.6421.1 %ผ่าน
รวม 96,489 85,509 11.38 % ไม่ผ่าน 1,549 1,223 21.08 % ผ่าน