สรุปผลประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 668,311.56411,933.0038.4 %ผ่าน13,507.664,873.8563.9 %ผ่าน
รวม 668,312 411,933 38.36 % ผ่าน 13,508 4,874 63.92 % ผ่าน