สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 301,095.38232,000.0022.9 %ผ่าน3,818.595,928.15-55.2 %ไม่ผ่าน
รวม 301,095 232,000 22.95 % ผ่าน 3,819 5,928 -55.24 % ไม่ผ่าน