สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ123,656.80204,000.00-65.0 %ไม่ผ่าน1,803.03399.1077.9 %ผ่าน
รวม 123,657 204,000 -64.97 % ไม่ผ่าน 1,803 399 77.87 % ผ่าน