สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์50,726,236.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ15,130.751,767.4188.3 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตไม่ครบ14,887.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 15,131 1,767 0.00 % รายงานไม่ครบ