สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ110,172.9582,930.9524.7 %ผ่าน1,892.911,290.5931.8 %ผ่าน
รวม 110,173 82,931 24.73 % ผ่าน 1,893 1,291 31.82 % ผ่าน