สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์72,172.8437,261.0048.4 %ผ่าน1,292.96616.4352.3 %ผ่าน
รวม 72,173 37,261 48.37 % ผ่าน 1,293 616 52.32 % ผ่าน