สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2565
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6251.61 %50.00 %
กาญจนบุรี7465.75 %65.75 %
กาฬสินธุ์6449.21 %50.00 %
กำแพงเพชร60100.00 %100.00 %
ขอนแก่น11571.30 %73.04 %
จันทบุรี6598.44 %98.46 %
ฉะเชิงเทรา6454.69 %56.25 %
ชลบุรี9698.91 %97.89 %
ชัยนาท5669.64 %68.52 %
ชัยภูมิ6870.59 %69.12 %
ชุมพร6598.41 %96.83 %
เชียงราย7855.13 %55.13 %
เชียงใหม่12163.33 %62.81 %
ตรัง6765.67 %65.67 %
ตราด5583.64 %81.82 %
ตาก5763.16 %61.40 %
นครนายก4895.74 %95.74 %
นครปฐม7495.95 %94.59 %
นครพนม6498.44 %98.41 %
นครราชสีมา13459.09 %59.09 %
นครศรีธรรมราช103100.00 %100.00 %
นครสวรรค์83100.00 %100.00 %
นนทบุรี6175.00 %72.13 %
นราธิวาส6894.12 %95.59 %
น่าน6379.37 %79.37 %
บึงกาฬ52100.00 %96.15 %
บุรีรัมย์7953.85 %54.43 %
ปทุมธานี7255.56 %54.17 %
ประจวบคีรีขันธ์6771.64 %71.64 %
ปราจีนบุรี6264.52 %61.29 %
ปัตตานี6765.67 %65.67 %
พระนครศรีอยุธยา7871.79 %70.51 %
พะเยา5666.07 %64.29 %
พังงา5750.00 %48.21 %
พัทลุง5998.31 %98.31 %
พิจิตร5665.45 %64.29 %
พิษณุโลก8285.37 %86.59 %
เพชรบุรี6157.38 %55.00 %
เพชรบูรณ์6567.19 %67.69 %
แพร่6250.00 %48.39 %
ภูเก็ต5843.86 %46.55 %
มหาสารคาม6698.48 %98.44 %
มุกดาหาร55100.00 %100.00 %
แม่ฮ่องสอน5959.32 %57.63 %
ยโสธร5676.79 %76.79 %
ยะลา6398.36 %98.41 %
ร้อยเอ็ด8098.73 %98.73 %
ระนอง5565.45 %66.67 %
ระยอง6556.25 %56.92 %
ราชบุรี73100.00 %100.00 %
ลพบุรี6650.00 %50.00 %
ลำปาง7380.82 %79.45 %
ลำพูน5784.21 %82.46 %
เลย6760.61 %60.61 %
ศรีสะเกษ7640.00 %40.79 %
สกลนคร71100.00 %100.00 %
สงขลา11656.76 %58.62 %
สตูล5485.19 %86.79 %
สมุทรปราการ5959.32 %55.93 %
สมุทรสงคราม4950.00 %51.02 %
สมุทรสาคร4744.68 %40.43 %
สระแก้ว6040.00 %38.33 %
สระบุรี7065.71 %65.22 %
สิงห์บุรี5271.15 %71.15 %
สุโขทัย6196.72 %96.72 %
สุพรรณบุรี6850.00 %51.47 %
สุราษฎร์ธานี10693.33 %92.45 %
สุรินทร์7454.17 %56.76 %
หนองคาย5794.74 %92.98 %
หนองบัวลำภู5282.69 %80.77 %
อ่างทอง4959.18 %59.18 %
อำนาจเจริญ4955.10 %55.10 %
อุดรธานี9695.83 %95.83 %
อุตรดิตถ์6070.00 %65.00 %
อุทัยธานี5371.70 %71.70 %
อุบลราชธานี10834.26 %34.58 %