สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไม่ครบ1,161,954.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ10,394.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ