สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนตุลาคม 2565
 
  จังหวัด: