สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด: