สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนธันวาคม 2565
 
  จังหวัด: