สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย5,419.463,246.3040.1 %ผ่าน456.14267.3841.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน3,896.347,998.00-105.3 %ไม่ผ่าน465.86764.27-64.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย2,458.41731.0070.3 %ผ่าน378.9719,950.00-5,164.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่4,246.043,783.9710.9 %ไม่ผ่าน422.082.8599.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้วง5,156.744,097.2420.5 %ผ่าน590.65560.995.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว2,804.602,259.0019.5 %ไม่ผ่าน248.34387.23-55.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม2,814.673,774.00-34.1 %ไม่ผ่าน448.68950.00-111.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว3,121.732,568.0017.7 %ไม่ผ่าน453.23560.25-23.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึงไม่ครบ3,275.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ353.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ4,419.973,626.0018.0 %ไม่ผ่าน513.66399.0022.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง3,050.224,800.00-57.4 %ไม่ผ่าน401.78586.15-45.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง3,671.484,721.16-28.6 %ไม่ผ่าน417.40542.45-30.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน2,754.753,351.00-21.6 %ไม่ผ่าน438.71276.4537.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ6,199.754,018.0035.2 %ผ่าน871.00241.1272.3 %ผ่าน