สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น42,784.2335,896.0016.1 %ไม่ผ่าน10,240.532,884.8571.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองเมืองพล4,402.1116,927.46-284.5 %ไม่ผ่าน2,027.204,764.80-135.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองชุมแพ24,097.4917,215.1528.6 %ผ่าน2,418.227,610.45-214.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง13,908.3215,421.98-10.9 %ไม่ผ่าน1,893.191,742.108.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนโมง9,817.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,292.951,258.502.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพระ17,659.476,031.2665.8 %ผ่าน1,777.623,287.68-84.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำพอง10,623.207,565.3428.8 %ผ่าน946.60546.2042.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังชัย62,531.317,305.2088.3 %ผ่าน1,745.742,280.31-30.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแก8,066.607,147.0011.4 %ไม่ผ่าน2,058.50821.7560.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองกระนวน10,413.068,973.5513.8 %ไม่ผ่าน3,901.051,676.0857.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเรือ8,354.443,336.0060.1 %ผ่าน1,303.491,601.62-22.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์17,622.0011,714.3533.5 %ผ่าน1,335.593,736.84-179.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชนบท16,583.804,799.7171.1 %ผ่าน1,781.611,044.1041.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลซำสูงไม่ครบ15,447.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,039.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนศิลา7,513.446,854.408.8 %ไม่ผ่าน1,573.831,143.0227.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโคก6,733.743,908.6442.0 %ผ่าน1,925.78658.6365.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโต้นไม่ครบ43,862.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,109.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านฝาง6,854.825,167.0024.6 %ผ่าน1,175.531,030.1612.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแฮด27,927.429,845.0464.7 %ผ่าน1,624.041,263.1022.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเปือยน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูผาม่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมัญจาคีรี6,403.5916,525.00-158.1 %ไม่ผ่าน960.36749.5522.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแวงน้อย9,530.809,708.25-1.9 %ไม่ผ่าน1,950.40797.5759.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแวงใหญ่8,030.805,509.8331.4 %ผ่าน1,957.281,261.7235.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสีชมพูไม่ครบ10,613.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ797.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง22,629.404,691.2879.3 %ผ่าน2,406.311,801.1825.1 %ผ่าน
อบจ. ขอนแก่น114,145.3442,161.0063.1 %ผ่าน20,085.752,951.8085.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)11,440.751.00100.0 %ผ่าน1,219.481,101.009.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญ6,958.7110,323.22-48.3 %ไม่ผ่าน1,334.264,316.67-223.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าพระ18,551.116,863.0763.0 %ผ่าน1,669.722,638.64-58.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม8,089.718,642.36-6.8 %ไม่ผ่าน1,651.64274.4183.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า47,974.3811,489.2976.1 %ผ่าน20,856.0515,064.6027.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระลับ13,213.957,740.5741.4 %ผ่าน2,191.711,328.2639.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสาวะถี13,325.578,588.1235.6 %ผ่าน849.91860.99-1.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหว้า37,595.4911,020.8470.7 %ผ่าน1,637.471,637.310.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านค้อ15,688.1910,902.5930.5 %ผ่าน1,778.671,663.116.5 %ไม่ผ่าน
อบต. แดงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนหัน7,427.434,207.0043.4 %ผ่าน3,081.051,270.2758.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองศิลา33,454.5720,388.0039.1 %ผ่าน3,877.661,639.4557.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด20,500.7813,710.0333.1 %ผ่าน2,051.468,401.02-309.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงเนียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนท่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัว8,189.943,292.0059.8 %ผ่าน1,139.60738.6235.2 %ผ่าน
อบต. ป่าหวายนั่ง2,520.053,872.25-53.7 %ไม่ผ่าน1,250.08582.7753.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนฆ้อง5,207.002,880.0044.7 %ผ่าน967.05375.2561.2 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่ามะนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกงามไม่ครบ1,957.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ279.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล5,738.992,691.0053.1 %ผ่าน1,282.03763.8040.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระบุ3,955.933,390.9914.3 %ไม่ผ่าน984.45270.2972.5 %ผ่าน
อบต. หนองแวง5,022.432,205.0056.1 %ผ่าน1,022.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามป้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ4,533.884,053.0010.6 %ไม่ผ่าน1,397.39513.9763.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง5,189.592,185.0057.9 %ผ่าน1,604.95482.5769.9 %ผ่าน
อบต.บ้านกง6,766.824,101.0039.4 %ผ่าน1,172.09414.9364.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยางคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จระเข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนทอง3,625.503,618.000.2 %ไม่ผ่าน1,270.60826.9534.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง12,780.165,323.2058.3 %ผ่าน1,706.651,603.986.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนทัน6,266.125,121.8318.3 %ไม่ผ่าน1,148.57525.5654.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด4,290.262,302.0246.3 %ผ่าน1,717.601,196.8030.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชุมแพไม่ครบ18,272.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ699.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนหันไม่ครบ3,815.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ525.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหนองทุ่ม6,348.504,901.8622.8 %ผ่าน2,194.471,475.8132.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม4,516.022,772.3638.6 %ผ่าน1,469.61455.1669.0 %ผ่าน
อบต. ขัวเรียง6,723.424,384.9834.8 %ผ่าน1,621.12711.5056.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่ครบ2,157.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,042.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยสอ3,655.732,373.9435.1 %ผ่าน1,194.34797.0033.3 %ผ่าน
อบต. วังหินลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ461.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเพียง8,739.184,041.4453.8 %ผ่าน1,844.761,311.1028.9 %ผ่าน
อบต. หนองเขียด2,738.585,285.00-93.0 %ไม่ผ่าน6,319.69998.1084.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า3,761.825,069.47-34.8 %ไม่ผ่าน1,492.12350.5076.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ7,221.913,759.7247.9 %ผ่าน1,363.34885.1135.1 %ผ่าน
อบต. สีชมพู10,879.935,537.3549.1 %ผ่าน2,056.051,043.0749.3 %ผ่าน
อบต. ศรีสุข6,973.193,451.9850.5 %ผ่าน1,964.321,121.0542.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาจาน3,048.054,655.00-52.7 %ไม่ผ่าน2,236.471,833.5018.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเพิ่ม7,684.124,419.0042.5 %ผ่าน2,054.48589.1871.3 %ผ่าน
อบต. ซำยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแดง5,016.203,873.0022.8 %ผ่าน1,770.60774.4056.3 %ผ่าน
อบต. ดงลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บริบูรณ์3,922.961,883.0052.0 %ผ่าน1,876.33562.0470.0 %ผ่าน
อบต.บ้านใหม่5,421.092,442.1555.0 %ผ่าน1,572.71541.5065.6 %ผ่าน
อบต. ภูห่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง9,135.4416,299.00-78.4 %ไม่ผ่าน3,704.951,519.0559.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัยไม่ครบ3,803.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ476.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุง3,067.152,613.0014.8 %ไม่ผ่าน1,149.15377.3067.2 %ผ่าน
อบต. บัวใหญ่3,045.57572.0081.2 %ผ่าน2,262.62508.6177.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงหวานไม่ครบ6,638.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,212.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขาม7,832.624,944.0036.9 %ผ่าน1,244.75550.7455.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน3,190.174,869.00-52.6 %ไม่ผ่าน1,658.67727.9256.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล5,597.434,741.0015.3 %ไม่ผ่าน1,417.37472.8066.6 %ผ่าน
อบต. ท่ากระเสริม4,415.712,034.0053.9 %ผ่าน1,301.21428.3567.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย2,207.662,132.083.4 %ไม่ผ่าน1,051.1430.0397.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส10,257.796,786.5733.8 %ผ่าน1,475.06878.1440.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง5,523.384,726.0014.4 %ไม่ผ่าน1,951.991,169.2940.1 %ผ่าน
อบต. เขื่อนอุบลรัตน์2,955.631,761.0040.4 %ผ่าน1,707.98487.1071.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุขสำราญไม่ครบ3,002.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ607.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งโป่งไม่ครบ3,502.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ310.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ716.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงใหญ่ไม่ครบ3,160.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ531.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยโจด5,608.153,185.4743.2 %ผ่าน1,527.32491.9467.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยาง7,731.562,775.4264.1 %ผ่าน1,366.51534.3460.9 %ผ่าน
อบต. บ้านฝาง5,090.003,733.9126.6 %ผ่าน2,713.61526.8580.6 %ผ่าน
อบต. ดูนสาดไม่ครบ1,086.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ534.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองโน5,917.625,059.0014.5 %ไม่ผ่าน1,570.12954.5739.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม2,501.421,814.0027.5 %ผ่าน1,235.42183.4385.2 %ผ่าน
อบต. หัวนาคำ42,392.842,772.3293.5 %ผ่าน1,567.60829.6347.1 %ผ่าน
อบต.บ้านไผ่4,385.754,834.00-10.2 %ไม่ผ่าน1,379.13457.6366.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมือง50,151.114,703.0090.6 %ผ่าน1,398.491,121.9519.8 %ไม่ผ่าน
อบต.เมืองเพีย19,609.845,213.0573.4 %ผ่าน17,514.781,541.9991.2 %ผ่าน
อบต.บ้านลาน8,317.703,796.0054.4 %ผ่าน1,534.931,266.8217.5 %ไม่ผ่าน
อบต.แคนเหนือ8,374.822,910.0065.3 %ผ่าน1,330.19582.1256.2 %ผ่าน
อบต.ภูเหล็กไม่ครบ2,335.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ306.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ป่าปอ6,898.443,893.0043.6 %ผ่าน1,277.171,156.899.4 %ไม่ผ่าน
อบต.หินตั้ง500.803,613.00-621.4 %ไม่ผ่าน1,043.38799.2623.4 %ผ่าน
อบต.หนองน้ำใสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง4,386.112,762.0037.0 %ผ่าน1,108.75496.6155.2 %ผ่าน
อบต. วังม่วง16,700.023,577.0078.6 %ผ่าน1,375.71429.4068.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.พระยืน6,226.655,920.004.9 %ไม่ผ่าน990.90371.4062.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองพล11,025.303,794.0065.6 %ผ่าน1,233.56629.3349.0 %ผ่าน
อบต. โจดหนองแก4,064.122,754.0032.2 %ผ่าน1,287.34952.1926.0 %ผ่าน
อบต. เก่างิ้ว3,641.112,397.4034.2 %ผ่าน1,367.13672.0050.8 %ผ่าน
อบต. หนองมะเขือ4,713.432,506.0046.8 %ผ่าน1,285.08241.7181.2 %ผ่าน
อบต. หนองแวงโสกพระไม่ครบ387.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ188.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เพ็กใหญ่5,126.002,160.0057.9 %ผ่าน1,394.4996.2593.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า7,426.552,394.1067.8 %ผ่าน1,463.59618.2757.8 %ผ่าน
อบต. หนองแวงนางเบ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลอมคอม2,987.292,989.00-0.1 %ไม่ผ่าน1,359.95818.5439.8 %ผ่าน
อบต. โนนข่า1,592.123,293.48-106.9 %ไม่ผ่าน1,734.30705.5059.3 %ผ่าน
อบต. โสกนกเต็น2,525.612,202.0012.8 %ไม่ผ่าน1,157.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง2,502.142,187.0012.6 %ไม่ผ่าน1,050.82161.0884.7 %ผ่าน
อบต.คอนฉิมไม่ครบ2,626.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ434.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ใหม่นาเพียง4,550.383,154.0030.7 %ผ่าน1,403.72505.5564.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง1,854.293,844.80-107.3 %ไม่ผ่าน1,223.72155.4987.3 %ผ่าน
อบต.โนนสะอาด2,693.372,225.0017.4 %ไม่ผ่าน1,250.30187.9485.0 %ผ่าน
อบต. แวงน้อย7,672.483,695.7451.8 %ผ่าน1,486.37560.4762.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลก้านเหลือง6,463.033,869.3740.1 %ผ่าน2,145.83582.0572.9 %ผ่าน
อบต.ท่านางแนวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละหานนา9,619.292,625.4872.7 %ผ่าน1,527.55584.7861.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด1,809.572,736.90-51.2 %ไม่ผ่าน1,587.19484.5969.5 %ผ่าน
อบต. ทางขวางไม่ครบ5,549.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ296.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสองห้อง11,523.201,421.4787.7 %ผ่าน1,593.14136.7391.4 %ผ่าน
อบต. คึมชาด6,484.363,646.0043.8 %ผ่าน3,021.33429.5585.8 %ผ่าน
อบต. โนนธาตุ16,631.423,244.8280.5 %ผ่าน1,541.61446.5071.0 %ผ่าน
อบต. ตะกั่วป่า9,872.152,599.0073.7 %ผ่าน1,902.14474.1275.1 %ผ่าน
อบต. สำโรง6,744.692,938.0056.4 %ผ่าน1,752.14563.8467.8 %ผ่าน
อบต. หนองเม็ก8,131.912,966.0063.5 %ผ่าน1,504.17856.9043.0 %ผ่าน
อบต. ดอนดู่3,919.302,977.0024.0 %ผ่าน1,893.87161.0091.5 %ผ่าน
อบต. ดงเค็ง3,332.9812,213.41-266.4 %ไม่ผ่าน1,473.56494.0166.5 %ผ่าน
อบต. หันโจดไม่ครบ2,322.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนดั่ง23,976.652,458.0089.7 %ผ่าน2,034.09281.8786.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน12,236.843,216.0673.7 %ผ่าน1,782.30544.4969.5 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่ล้อม10,263.988,482.0017.4 %ไม่ผ่าน1,537.83125.0091.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเรือ4,354.292,402.0044.8 %ผ่าน1,154.42343.0670.3 %ผ่าน
อบต. หว้าทอง3,615.223,443.004.8 %ไม่ผ่าน1,196.07726.6339.2 %ผ่าน
อบต. กุดขอนแก่น5,962.843,180.0046.7 %ผ่าน1,396.78843.1939.6 %ผ่าน
อบต. นาชุมแสง3,836.382,555.0033.4 %ผ่าน1,313.10371.5171.7 %ผ่าน
อบต. นาหว้า4,510.692,873.0036.3 %ผ่าน1,363.22815.1940.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงธนสารไม่ครบ3,810.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,129.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงเซิน501.221,804.00-259.9 %ไม่ผ่าน1,150.1214.8298.7 %ผ่าน
อบต. สงเปือยไม่ครบ4,695.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ602.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งชมพูไม่ครบ3,031.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ853.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเก่าพัฒนา6,422.633,868.7639.8 %ผ่าน1,163.11380.0067.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ6,877.121,587.0076.9 %ผ่าน1,476.86472.0168.0 %ผ่าน
อบต. ภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเค้า5,966.733,964.0033.6 %ผ่าน1,355.64622.1954.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน6,143.803,397.1144.7 %ผ่าน1,468.11564.9361.5 %ผ่าน
อบต. หนองแปน3,920.612,870.0026.8 %ผ่าน2,361.09871.7863.1 %ผ่าน
อบต. โพนเพ็ก5,812.233,282.0043.5 %ผ่าน2,520.26494.9580.4 %ผ่าน
อบต. คำแคน8,009.173,622.0054.8 %ผ่าน2,701.40562.8079.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาข่า3,003.463,417.41-13.8 %ไม่ผ่าน2,104.251,014.6351.8 %ผ่าน
อบต. นางาม4,686.431,989.0057.6 %ผ่าน1,388.47533.3461.6 %ผ่าน
อบต. ท่าศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเพียขอม8,208.1737,000.30-350.8 %ไม่ผ่าน2,567.85377.2685.3 %ผ่าน
อบต. วังแสง6,764.311,943.3471.3 %ผ่าน1,225.70704.2142.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก5,165.122,175.0857.9 %ผ่าน1,193.87532.5655.4 %ผ่าน
อบต. บ้านแท่น3,850.411,778.1053.8 %ผ่าน1,264.88509.2959.7 %ผ่าน
อบต. ศรีบุญเรือง3,557.463,636.00-2.2 %ไม่ผ่าน1,228.62278.0077.4 %ผ่าน
อบต. โนนพะยอม9,225.583,033.1267.1 %ผ่าน10,436.28805.7692.3 %ผ่าน
อบต. ปอแดง5,915.092,508.0057.6 %ผ่าน1,014.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาสวนกวาง17,454.643,309.0881.0 %ผ่าน1,243.05133.8589.2 %ผ่าน
อบต. ดงเมืองแอม9,885.824,010.6459.4 %ผ่าน1,582.421,028.5135.0 %ผ่าน
อบต. นางิ้ว7,053.193,622.0048.6 %ผ่าน1,242.95522.0458.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์8,589.374,602.0046.4 %ผ่าน1,382.001,140.9517.4 %ไม่ผ่าน
อบต. คำม่วงไม่ครบ2,524.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ381.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนคอม2,746.541,829.0033.4 %ผ่าน1,577.55313.5080.1 %ผ่าน
อบต. นาฝาย2,494.921,670.0033.1 %ผ่าน1,547.98463.7870.0 %ผ่าน
อบต. ภูผาม่าน2,382.839,946.00-317.4 %ไม่ผ่าน2,070.76428.3079.3 %ผ่าน
อบต. วังสวาป7,543.756,202.0017.8 %ไม่ผ่าน1,910.27494.7274.1 %ผ่าน
อบต. ห้วยม่วง5,808.394,319.0025.6 %ผ่าน1,785.68573.6067.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด4,996.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ831.73ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านโนน4,493.462,643.8441.2 %ผ่าน988.33144.0085.4 %ผ่าน
อบต.คูคำ3,481.372,763.0020.6 %ผ่าน951.1179.7691.6 %ผ่าน
อบต.ห้วยเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูผาแดง8,173.042,604.0068.1 %ผ่าน1,244.90134.1989.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยไม่ครบ6,749.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ23,505.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ซับสมบูรณ์ไม่ครบ5,561.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ246.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแพง7,273.904,174.4542.6 %ผ่าน1,374.97496.8563.9 %ผ่าน
อบต.กุดธาตุไม่ครบ6,401.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองนาคำ20,664.0013,134.7036.4 %ผ่าน1,670.02433.1274.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขนวน5,106.174,875.004.5 %ไม่ผ่าน1,630.72627.1661.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ421.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสำราญ17,426.778,269.2952.5 %ผ่าน1,135.81998.0012.1 %ไม่ผ่าน
อบต.โนนสมบูรณ์6,090.822,289.5062.4 %ผ่าน1,176.441,349.00-14.7 %ไม่ผ่าน
อบต.หนองแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองปลาหมอ6,832.395,669.5317.0 %ไม่ผ่าน1,252.23778.0837.9 %ผ่าน
อบต.บ้านหัน1,304.044,371.00-235.2 %ไม่ผ่าน1,114.0880.0892.8 %ผ่าน
อบต.เปือยใหญ่3,684.502,562.0030.5 %ผ่าน1,328.35201.3584.8 %ผ่าน
อบต.โนนแดง4,018.464,656.30-15.9 %ไม่ผ่าน1,231.14288.2976.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแก่นฝาง6,294.933,258.9148.2 %ผ่าน1,369.51449.4567.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ