สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์242,487.9562,164.0074.4 %ผ่าน8,413.921,648.3080.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสมเด็จ7,383.207,513.59-1.8 %ไม่ผ่าน1,660.462,279.99-37.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกมลาไสย8,964.844,943.4344.9 %ผ่าน1,605.371,627.51-1.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดหว้าไม่ครบ10,116.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ758.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกศรี212,390.475,088.0097.6 %ผ่าน238,797.951,408.6499.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าคันโทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธัญญา35,927.018,313.0976.9 %ผ่าน2,862.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคู6,958.523,259.5253.2 %ผ่าน1,762.061,310.5425.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนามน17,307.797,818.3054.8 %ผ่าน2,165.80590.0072.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนบุรีไม่ครบ128.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ไม่ครบ11,236.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,355.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพน12,822.737,864.4538.7 %ผ่าน2,010.4873.9196.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยางตลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่องคำ11,469.3111,118.003.1 %ไม่ผ่าน2,129.121,150.4546.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี18,781.955,610.5170.1 %ผ่าน2,912.002,704.587.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแปน17,439.476,449.4363.0 %ผ่าน1,073.04243.2277.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหิน7,880.056,023.0023.6 %ผ่าน7,659.881,542.5379.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก5,150.966,929.37-34.5 %ไม่ผ่าน1,538.391,132.7326.4 %ผ่าน
อบจ. กาฬสินธุ์20,462.5324,067.20-17.6 %ไม่ผ่าน6,267.3911,836.04-88.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเหนือ4,461.772,422.6045.7 %ผ่าน691.0473.8089.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลุบ9,554.067,724.0019.2 %ไม่ผ่าน1,692.731,662.961.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่1,758.962,914.00-65.7 %ไม่ผ่าน1,106.82950.5314.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำพาน15,940.213,571.6477.6 %ผ่าน1,396.701,649.09-18.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงเครือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงวิชัยไม่ครบ17,928.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,473.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์26,713.8211,708.1256.2 %ผ่าน4,882.152,591.7146.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูปอ5,698.542,335.0959.0 %ผ่าน961.48787.6018.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภูดิน5,642.303,874.0031.3 %ผ่าน1,314.041,046.7820.3 %ผ่าน
อบต. หนองกุง4,634.942,173.0053.1 %ผ่าน1,815.941,072.4940.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกลางหมื่น3,614.372,645.0026.8 %ผ่าน840.78616.9026.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขมิ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนทอง5,993.853,331.0044.4 %ผ่าน784.211,141.86-45.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาจารย์11,401.165,396.0052.7 %ผ่าน1,401.881,669.43-19.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำคลอง2,149.164,549.04-111.7 %ไม่ผ่าน753.66796.58-5.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นามน3,293.312,159.0034.4 %ผ่าน1,207.37282.3776.6 %ผ่าน
อบต. ยอดแกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสงเปลือย4,719.164,756.00-0.8 %ไม่ผ่าน1,767.92792.2955.2 %ผ่าน
อบต. หลักเหลี่ยม3,142.362,882.008.3 %ไม่ผ่าน778.59553.4528.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว39,194.894,031.0089.7 %ผ่าน1,278.34517.6059.5 %ผ่าน
อบต. กมลาไสย4,515.625,076.03-12.4 %ไม่ผ่าน1,155.14752.0634.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงาม5,530.923,210.6442.0 %ผ่าน643.76873.79-35.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงลิง22,654.595,520.0075.6 %ผ่าน1,516.341,700.98-12.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ธัญญา5,463.09484.5691.1 %ผ่าน1,476.69321.3878.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสมบูรณ์2,852.732,610.008.5 %ไม่ผ่าน694.81665.004.3 %ไม่ผ่าน
อบต. สามัคคี2,214.454,656.30-110.3 %ไม่ผ่าน1,128.78119.6389.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย9,816.682,245.0077.1 %ผ่าน1,056.64162.8584.6 %ผ่าน
อบต. บัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แจนแลน4,856.543,970.3518.2 %ไม่ผ่าน1,512.79675.0555.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่6,559.177,077.00-7.9 %ไม่ผ่าน2,042.78775.7562.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจุมจัง8,533.053,513.0058.8 %ผ่าน1,812.16763.1957.9 %ผ่าน
อบต. เหล่าไฮงาม17,379.311,025.0094.1 %ผ่าน1,795.79204.7688.6 %ผ่าน
อบต. นาไคร้8,295.085,109.2038.4 %ผ่าน1,212.69716.8440.9 %ผ่าน
อบต. สามขาไม่ครบ34,080.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ752.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาขาม9,533.888,814.757.5 %ไม่ผ่าน2,469.402,250.128.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองห้าง83,443.593,362.8096.0 %ผ่าน1,639.36350.6178.6 %ผ่าน
อบต. นาโก3,708.143,057.0017.6 %ไม่ผ่าน1,570.19271.4082.7 %ผ่าน
อบต. สมสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดค้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คุ้มเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง5,119.422,709.0047.1 %ผ่าน2,040.21459.0677.5 %ผ่าน
อบต. หนองผือ7,027.683,417.0051.4 %ผ่าน1,474.55527.1464.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ไม่ครบ2,443.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ310.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระพังทอง7,109.394,147.0041.7 %ผ่าน1,609.40471.6470.7 %ผ่าน
อบต. ยางตลาด3,352.1313,762.00-310.5 %ไม่ผ่าน1,816.53390.7978.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุ่มเม่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวบาน13,688.9332,077.00-134.3 %ไม่ผ่าน1,458.653,367.26-130.8 %ไม่ผ่าน
อบต. เว่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอิตื้อ8,060.614,271.1047.0 %ผ่าน1,213.641,096.939.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวนาคำ5,706.703,017.0047.1 %ผ่าน2,004.892,337.72-16.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองอิเฒ่า31,261.722,470.0092.1 %ผ่าน1,004.17391.2061.0 %ผ่าน
อบต. ดอนสมบูรณ์9,011.533,567.0060.4 %ผ่าน1,261.60937.2825.7 %ผ่าน
อบต. นาเชือก4,432.735,511.00-24.3 %ไม่ผ่าน2,341.571,174.5449.8 %ผ่าน
อบต. คลองขาม4,785.666,749.00-41.0 %ไม่ผ่าน2,856.251,534.2146.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาพระนอน19,224.7817,127.0510.9 %ไม่ผ่าน790.77573.5027.5 %ผ่าน
อบต. นาดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสูง25,412.373,778.0085.1 %ผ่าน1,329.67923.7930.5 %ผ่าน
อบต. หนองตอกแป้นไม่ครบ2,579.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ19,950.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำใหญ่4,779.304,282.0010.4 %ไม่ผ่าน984.61465.7252.7 %ผ่าน
อบต. กุดโดน2,745.302,131.0022.4 %ผ่าน1,185.70426.2564.1 %ผ่าน
อบต. บึงนาเรียง3,838.014,510.74-17.5 %ไม่ผ่าน1,235.52273.0077.9 %ผ่าน
อบต. หัวหิน3,792.812,931.7822.7 %ผ่าน1,278.21165.0787.1 %ผ่าน
อบต. พิมูล2,166.773,141.00-45.0 %ไม่ผ่าน900.28374.5058.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสะอาด6,880.481,918.3272.1 %ผ่าน1,087.49227.0279.1 %ผ่าน
อบต. ทรายทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูสิงห์ไม่ครบ2,610.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ596.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์5,430.233,694.0332.0 %ผ่าน1,428.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนามะเขือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนศิลา1,851.623,745.00-102.3 %ไม่ผ่าน1,528.96735.1251.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคม6,910.238,144.65-17.9 %ไม่ผ่าน1,210.10953.3421.2 %ผ่าน
อบต. โนนแหลมทอง7,897.423,444.3356.4 %ผ่าน1,818.38571.4868.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง24,342.744,365.0082.1 %ผ่าน19,581.69553.7397.2 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคลอง5,675.802,584.0054.5 %ผ่าน1,485.76385.7874.0 %ผ่าน
อบต. โพน5,844.302,591.5255.7 %ผ่าน1,422.83477.6966.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ไม่ครบ2,578.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,378.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน4,154.811,515.0063.5 %ผ่าน1,488.97659.1555.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาทัน15,783.923,785.2276.0 %ผ่าน3,400.042,212.8834.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง4,831.174,555.005.7 %ไม่ผ่าน1,630.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุงเก่า3,989.382,349.0041.1 %ผ่าน1,987.28517.8573.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม4,074.075,500.00-35.0 %ไม่ผ่าน1,572.58449.9071.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาตาลไม่ครบ20,840.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,005.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์5,090.511,865.0063.4 %ผ่าน1,681.62378.0677.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำก้าว1,513.4110,015.00-561.8 %ไม่ผ่าน1,182.10160.9586.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว4,706.281,952.0058.5 %ผ่าน2,035.90579.2571.5 %ผ่าน
อบต. โคกเครือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสรวง7,655.532,461.0067.9 %ผ่าน1,359.35440.0067.6 %ผ่าน
อบต. เสาเล้า3,851.884,250.00-10.3 %ไม่ผ่าน1,702.06252.7085.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองใหญ่8,572.967,231.0015.7 %ไม่ผ่าน5,381.92347.1993.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมูล4,107.655,059.00-23.2 %ไม่ผ่าน1,892.781,095.0242.1 %ผ่าน
อบต. หนองหิน2,394.583,065.00-28.0 %ไม่ผ่าน1,448.83332.5077.1 %ผ่าน
อบต. สมเด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแวงไม่ครบ6,298.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ960.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแซงบาดาล5,929.363,775.0036.3 %ผ่าน2,079.03997.5052.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมหาไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น6,210.243,468.1044.2 %ผ่าน1,144.28462.2959.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผาเสวย6,059.1118,652.13-207.8 %ไม่ผ่าน1,395.22530.1062.0 %ผ่าน
อบต. ศรีสมเด็จไม่ครบ3,711.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ353.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำบง6,964.816,559.395.8 %ไม่ผ่าน2,100.391,311.9537.5 %ผ่าน
อบต. ไค้นุ่น3,694.982,196.0040.6 %ผ่าน1,696.47270.7884.0 %ผ่าน
อบต. นิคมห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองอีบุตรไม่ครบ685.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ612.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สำราญ11,001.125,465.3250.3 %ผ่าน2,370.011,880.9520.6 %ผ่าน
อบต.สำราญใต้14,585.305,311.5563.6 %ผ่าน2,050.131,184.2142.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง6,271.897,946.54-26.7 %ไม่ผ่าน2,672.601,016.8862.0 %ผ่าน
อบต. หนองช้าง2,699.854,733.51-75.3 %ไม่ผ่าน2,066.45751.3163.6 %ผ่าน
อบต. นาคู6,805.542,760.0059.4 %ผ่าน1,578.64355.4877.5 %ผ่าน
อบต.สายนาวัง6,642.982,405.0063.8 %ผ่าน2,514.82162.5093.5 %ผ่าน
อบต.โนนนาจาน3,024.633,206.09-6.0 %ไม่ผ่าน1,530.00549.7364.1 %ผ่าน
อบต.บ่อแก้ว12,619.225,652.0155.2 %ผ่าน1,726.43565.3067.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูแล่นช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนจาน5,927.422,275.0061.6 %ผ่าน1,266.50908.2028.3 %ผ่าน
อบต.สะอาดไชยศรี3,009.522,172.0027.8 %ผ่าน1,623.61419.4474.2 %ผ่าน
อบต.ดงพยุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงนา5,926.311,951.0067.1 %ผ่าน1,248.68489.1260.8 %ผ่าน
อบต.นาจำปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา22,824.966,501.4171.5 %ผ่าน1,486.9025.0198.3 %ผ่าน
อบต.เหล่ากลาง4,617.502,346.0049.2 %ผ่าน922.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด11,239.176,405.4843.0 %ผ่าน1,343.84734.6845.3 %ผ่าน
อบต.ลำชีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนศิลาเลิง4,611.871,887.5059.1 %ผ่าน975.72587.0439.8 %ผ่าน