สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองลำพูน13,453.2610,560.0021.5 %ผ่าน1,289.17341.2573.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าซาง15,187.767,815.0648.5 %ผ่าน1,382.91236.1082.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุโมงค์59,819.4112,420.0279.2 %ผ่าน1,525.62644.0057.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศ11,258.733,005.5373.3 %ผ่าน978.13485.1150.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาสบเส้า87,121.025,248.5094.0 %ผ่าน1,368.61743.2945.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง10,496.732,522.0076.0 %ผ่าน2,354.30603.3574.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น26,347.969,729.1763.1 %ผ่าน6,467.84373.5094.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง16,002.9410,860.0032.1 %ผ่าน1,758.551,942.82-10.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงน้อย10,667.265,999.1343.8 %ผ่าน942.26161.3782.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ตืน11,586.813,275.0071.7 %ผ่าน2,016.85919.0754.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลริมปิง18,349.026,744.9663.2 %ผ่าน2,026.641,663.2017.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังดิน11,853.833,704.0068.8 %ผ่าน1,913.13924.3551.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังผาง13,646.506,438.2452.8 %ผ่าน1,733.081,133.5034.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน42,972.0236,739.4814.5 %ไม่ผ่าน5,809.934,425.0023.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองง่า101,843.1010,777.6889.4 %ผ่าน43,768.922,371.5094.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน7,912.455,079.8935.8 %ผ่าน525.67363.6030.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลประตูป่า8,320.624,213.9449.4 %ผ่าน811.35551.7032.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง9,098.283,664.0059.7 %ผ่าน487.29618.85-27.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้10,808.267,420.9331.3 %ผ่าน1,318.84397.5069.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าสัก17,025.187,690.2954.8 %ผ่าน1,605.35494.2569.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงยอง15,718.379,942.7336.7 %ผ่าน1,375.39676.0350.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง18,984.9813,504.0028.9 %ผ่าน2,029.20114.0094.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้19,996.6814,419.5327.9 %ผ่าน2,475.00628.1074.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน9,365.285,863.0037.4 %ผ่าน1,422.51598.5057.9 %ผ่าน
อบต. หนองหนาม9,139.355,304.4042.0 %ผ่าน742.68461.2937.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาปลาดุก19,019.814,379.0077.0 %ผ่าน1,718.711,316.4923.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาสบชัย6,406.062,612.0259.2 %ผ่าน1,518.99698.7154.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ7,437.902,108.0071.7 %ผ่าน1,304.31530.0059.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน10,014.805,348.3846.6 %ผ่าน1,235.06968.5521.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง8,217.893,543.1856.9 %ผ่าน912.07266.1070.8 %ผ่าน
อบต. ทาแม่ลอบ10,821.383,029.0072.0 %ผ่าน8,956.18779.0091.3 %ผ่าน
อบต. เวียงกานต์8,847.744,192.7652.6 %ผ่าน1,223.84673.1945.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู16,872.644,309.3674.5 %ผ่าน2,056.75494.0076.0 %ผ่าน
อบต. เหล่ายาว10,908.529,457.2613.3 %ไม่ผ่าน1,553.05778.1949.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย22,312.5810,183.1054.4 %ผ่าน1,495.381,236.5217.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาสะวาย10,808.554,717.6056.4 %ผ่าน1,196.42798.2133.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลี้5,913.322,994.7249.4 %ผ่าน2,108.22448.3978.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย13,525.268,695.0335.7 %ผ่าน2,858.291,310.5354.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงดำ6,297.142,825.0055.1 %ผ่าน1,704.22484.5071.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลก้อ9,195.944,563.9950.4 %ผ่าน3,483.907,047.58-102.3 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ลาน8,529.383,176.5362.8 %ผ่าน2,793.41457.6483.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่63,172.139,708.0084.6 %ผ่าน2,406.401,331.1044.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย9,017.095,208.0042.2 %ผ่าน2,495.33337.2586.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งหัวช้าง3,330.952,805.4215.8 %ไม่ผ่าน1,945.05405.3079.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง4,299.982,655.0038.3 %ผ่าน1,979.68361.4181.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม10,903.532,217.0079.7 %ผ่าน3,064.22901.2570.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แรง15,535.807,595.2851.1 %ผ่าน1,283.32920.9228.2 %ผ่าน
อบต. บ้านเรือน8,577.174,248.0050.5 %ผ่าน726.77360.9050.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกอก7,235.464,643.7135.8 %ผ่าน1,098.00612.5344.2 %ผ่าน
อบต. ท่าตุ้ม6,354.794,401.2030.7 %ผ่าน449.24307.2031.6 %ผ่าน
อบต. น้ำดิบ100,452.774,329.2895.7 %ผ่าน1,121.89275.5075.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์35,447.686,561.9281.5 %ผ่าน1,312.67589.0655.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านธิ37,473.9710,584.9371.8 %ผ่าน2,485.341,768.6728.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยยาบ16,773.017,569.4654.9 %ผ่าน1,319.30486.9663.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองล่อง13,105.287,333.8144.0 %ผ่าน1,639.72840.6548.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองยวง8,963.154,501.7749.8 %ผ่าน1,246.88439.0064.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นธง24,843.8716,308.8634.4 %ผ่าน1,320.791,272.523.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว8,349.813,670.3156.0 %ผ่าน2,177.90405.7081.4 %ผ่าน