สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองชุมพร36,785.9728,256.0023.2 %ผ่าน5,986.141,988.8066.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองหลังสวนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,283.52526.6576.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร15,394.182,561.0083.4 %ผ่าน904.321,352.90-49.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแซะไม่ครบ3,106.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ902.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์8,958.893,994.3055.4 %ผ่าน890.311,492.40-67.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินสันติ14,319.288,079.0043.6 %ผ่าน1,191.59925.2522.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปะทิว18,787.203,675.0680.4 %ผ่าน794.91294.0063.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากตะโก4,523.962,062.0054.4 %ผ่าน1,352.6847.5096.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน4,834.0416,562.14-242.6 %ไม่ผ่าน5,244.131,415.8073.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต5,660.544,465.9721.1 %ผ่าน921.011,785.20-93.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละแมไม่ครบ5,397.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังไผ่9,292.927,824.0015.8 %ไม่ผ่าน609.882,897.59-375.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสะพลี46,211.827,670.1483.4 %ผ่าน926.991,573.25-69.7 %ไม่ผ่าน
อบจ.ชุมพร24,677.6116,635.3532.6 %ผ่าน6,698.461,094.4083.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่ายาง10,141.765,461.0046.2 %ผ่าน1,202.622,393.30-99.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางหมากไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ437.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาทุ่งไม่ครบ1,848.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ132.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาชะอัง4,096.272,334.9043.0 %ผ่าน1,237.481,125.759.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ตากแดดไม่ครบ3,346.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ851.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางลึก3,111.553,635.31-16.8 %ไม่ผ่าน863.851,941.79-124.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร4,485.032,420.8046.0 %ผ่าน575.09225.4160.8 %ผ่าน
อบต. วังไผ่3,480.761,505.7056.7 %ผ่าน364.22117.3867.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังใหม่6,849.903,769.0045.0 %ผ่าน1,709.902,840.11-66.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านนา3,837.531,816.0052.7 %ผ่าน1,706.15445.5073.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนกระทิงไม่ครบ2,420.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ308.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา12,304.696,179.0049.8 %ผ่าน8,288.261,033.2587.5 %ผ่าน
อบต. วิสัยเหนือ3,657.052,613.0028.5 %ผ่าน347.21390.43-12.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดทรายรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ถ้ำสิงห์20,266.782,031.7290.0 %ผ่าน606.7668.4088.7 %ผ่าน
อบต. ท่าแซะ3,019.741,447.5052.1 %ผ่าน1,092.46262.9275.9 %ผ่าน
อบต. คุริง4,597.402,140.5053.4 %ผ่าน861.3178.2690.9 %ผ่าน
อบต. สลุย8,671.933,563.4158.9 %ผ่าน1,330.761,253.055.8 %ไม่ผ่าน
อบต. นากระตาม2,367.062,183.007.8 %ไม่ผ่าน781.33133.8482.9 %ผ่าน
อบต. รับร่อ4,508.753,315.0026.5 %ผ่าน1,710.59218.3187.2 %ผ่าน
อบต. ท่าข้ามไม่ครบ3,674.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หงษ์เจริญ4,033.873,891.003.5 %ไม่ผ่าน1,437.59380.0073.6 %ผ่าน
อบต. หินแก้ว7,190.522,220.0069.1 %ผ่าน1,113.59304.4072.7 %ผ่าน
อบต. ทรัพย์อนันต์5,530.902,887.0047.8 %ผ่าน943.95906.374.0 %ไม่ผ่าน
อบต. สองพี่น้อง4,832.933,154.0034.7 %ผ่าน1,419.561,403.001.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์5,008.552,596.7048.2 %ผ่าน826.08347.7057.9 %ผ่าน
อบต. สะพลี3,355.523,438.00-2.5 %ไม่ผ่าน1,179.15809.8531.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมโค3,765.313,936.68-4.6 %ไม่ผ่าน1,702.081,700.090.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนยาง14,258.381,347.0090.6 %ผ่าน1,836.021,356.6126.1 %ผ่าน
อบต. ปากคลอง5,392.868,944.00-65.8 %ไม่ผ่าน1,216.572,112.35-73.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาไชยราช5,103.612,689.0047.3 %ผ่าน1,697.33249.7085.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะพลา2,395.144,068.26-69.9 %ไม่ผ่าน1,356.15412.7469.6 %ผ่าน
อบต. นาขา4,703.632,423.6748.5 %ผ่าน1,505.60465.7969.1 %ผ่าน
อบต. นาพญา14,256.871,441.8089.9 %ผ่าน1,408.43266.7281.1 %ผ่าน
อบต. บ้านควน56,901.343,475.0093.9 %ผ่าน1,643.04128.7392.2 %ผ่าน
อบต. บางมะพร้าว2,518.623,219.00-27.8 %ไม่ผ่าน1,382.94609.8655.9 %ผ่าน
อบต. บางน้ำจืด3,358.892,345.0030.2 %ผ่าน1,374.49280.5379.6 %ผ่าน
อบต. พ้อแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมทราย3,531.842,116.0040.1 %ผ่าน1,152.42213.4581.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังตะกอ4,798.123,602.6424.9 %ผ่าน1,704.751,144.6032.9 %ผ่าน
อบต. หาดยาย3,757.342,652.5129.4 %ผ่าน1,522.58360.1176.3 %ผ่าน
อบต. ละแม7,133.333,392.9352.4 %ผ่าน1,994.831,297.7634.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่งหลวง16,429.963,033.8981.5 %ผ่าน1,505.38552.5163.3 %ผ่าน
อบต. สวนแตง2,498.292,885.40-15.5 %ไม่ผ่าน1,500.70584.7261.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคาวัดไม่ครบ5,508.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ283.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะโต๊ะ6,656.913,296.7950.5 %ผ่าน2,187.352,800.87-28.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากทรง3,290.302,240.0031.9 %ผ่าน2,144.32208.6290.3 %ผ่าน
อบต. ปังหวาน4,576.402,198.6152.0 %ผ่าน1,819.95492.9772.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์10,821.353,176.2870.6 %ผ่าน1,963.50697.8364.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา3,279.632,969.809.4 %ไม่ผ่าน1,050.55982.016.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สวี4,158.092,332.0043.9 %ผ่าน1,033.69841.3218.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งระยะ8,043.552,029.0074.8 %ผ่าน1,300.30512.1060.6 %ผ่าน
อบต. ท่าหิน4,467.181,141.0074.5 %ผ่าน973.85143.0085.3 %ผ่าน
อบต. ด่านสวี5,616.203,737.5533.5 %ผ่าน1,041.96262.2574.8 %ผ่าน
อบต. ครน7,176.694,468.2137.7 %ผ่าน1,437.21358.9075.0 %ผ่าน
อบต. วิสัยใต้3,998.282,007.0049.8 %ผ่าน1,207.68347.4571.2 %ผ่าน
อบต. นาสัก3,183.625,065.72-59.1 %ไม่ผ่าน1,613.751,095.0032.1 %ผ่าน
อบต. เขาทะลุ4,406.563,251.0026.2 %ผ่าน1,204.18542.6954.9 %ผ่าน
อบต. เขาค่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร7,818.579,094.90-16.3 %ไม่ผ่าน1,608.02137.3291.5 %ผ่าน
อบต. ตะโกไม่ครบ4,333.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ632.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว4,525.512,897.5136.0 %ผ่าน1,359.00224.2583.5 %ผ่าน