สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสิงห์บุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,530.903,235.8041.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลถอนสมอ6,914.712,839.0058.9 %ผ่าน1,217.401,391.95-14.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางระจัน23,291.4212,824.0044.9 %ผ่าน1,968.095,288.34-168.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอินทร์บุรีไม่ครบ5,450.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,179.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว6,747.289,166.23-35.9 %ไม่ผ่าน1,051.12501.5852.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรหมบุรี3,785.133,584.005.3 %ไม่ผ่าน689.621,159.50-68.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพสังโฆ4,690.833,266.0030.4 %ผ่าน1,845.801,213.5534.3 %ผ่าน
อบจ. สิงห์บุรี16,620.0811,172.6732.8 %ผ่าน3,956.444,417.40-11.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางมัญ4,037.042,880.9928.6 %ผ่าน732.23982.24-34.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม4,098.702,130.0048.0 %ผ่าน475.77171.0064.1 %ผ่าน
อบต. ม่วงหมู่6,505.164,986.2723.3 %ผ่าน439.98686.00-55.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่11,580.324,495.0061.2 %ผ่าน586.81623.70-6.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ต้นโพธิ์2,407.323,877.57-61.1 %ไม่ผ่าน669.111,651.60-146.8 %ไม่ผ่าน
อบต. จักรสีห์8,064.454,643.8042.4 %ผ่าน641.42591.847.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกระบือ5,838.743,637.3237.7 %ผ่าน526.42557.05-5.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ไม้ดัด5,479.022,969.0045.8 %ผ่าน737.62269.6063.5 %ผ่าน
อบต. แม่ลา3,952.602,609.0034.0 %ผ่าน771.07645.0516.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านจ่า4,907.452,455.0050.0 %ผ่าน554.55146.3073.6 %ผ่าน
อบต. พักทัน2,602.622,211.0015.0 %ไม่ผ่าน3,782.86563.3085.1 %ผ่าน
อบต. สระแจง2,123.902,945.00-38.7 %ไม่ผ่าน709.83334.8552.8 %ผ่าน
อบต. โพทะเล7,179.545,853.4818.5 %ไม่ผ่าน1,456.97551.3862.2 %ผ่าน
อบต.ค่ายบางระจัน4,973.249,933.00-99.7 %ไม่ผ่าน2,207.74780.5664.6 %ผ่าน
อบต. โพสังโฆ3,432.913,790.12-10.4 %ไม่ผ่าน1,201.70594.9550.5 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม3,502.663,291.006.0 %ไม่ผ่าน743.09654.0012.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คอทราย3,959.902,774.0029.9 %ผ่าน1,393.74420.0069.9 %ผ่าน
อบต. หนองกระทุ่ม3,154.161.00100.0 %ผ่าน1,271.97207.5083.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม6,279.694,344.3130.8 %ผ่าน715.43581.5818.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหม้อ9,652.462,675.0072.3 %ผ่าน1,692.341,981.70-17.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแป้ง4,674.153,271.5030.0 %ผ่าน645.51679.06-5.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง8,726.237,001.0019.8 %ไม่ผ่าน1,598.67656.9958.9 %ผ่าน
อบต. โพประจักษ์3,311.433,264.001.4 %ไม่ผ่าน703.02495.7029.5 %ผ่าน
อบต. วิหารขาว3,931.982,565.0034.8 %ผ่าน551.1044.6591.9 %ผ่าน
อบต. อินทร์บุรี10,959.403,268.0070.2 %ผ่าน669.36988.00-47.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ประศุก17,381.365,763.8166.8 %ผ่าน1,034.01565.9645.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทับยา6,221.406,671.31-7.2 %ไม่ผ่าน1,108.281,318.15-18.9 %ไม่ผ่าน
อบต. งิ้วราย5,807.413,093.0546.7 %ผ่าน790.89640.5419.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่างาม12,219.174,055.4166.8 %ผ่าน913.301,009.88-10.6 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำตาล3,043.212,753.479.5 %ไม่ผ่าน842.28356.9057.6 %ผ่าน
อบต. ทองเอน12,119.438,445.0030.3 %ผ่าน1,287.781,383.50-7.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน3,774.293,793.18-0.5 %ไม่ผ่าน1,674.77697.1458.4 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ชัย1,994.133,814.54-91.3 %ไม่ผ่าน608.44235.6061.3 %ผ่าน
อบต. ชีน้ำร้าย5,794.785,952.72-2.7 %ไม่ผ่าน1,972.34380.0080.7 %ผ่าน