สรุปผลประเมิน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไม่ครบ82,220.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,613.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ