สรุปผลประเมิน การประปาส่วนภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การประปาส่วนภูมิภาคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 (เชียงใหม่)23,304.051,591.2093.2 %ผ่าน282.190.9599.7 %ผ่าน
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 (ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี)125,277.7537,882.0069.8 %ผ่าน4,271.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (นครสวรรค์)97,626.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,275.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สระบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี)99,141.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,543.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี)92,295.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,290.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (สงขลา)98,867.5428,395.0071.3 %ผ่าน3,489.340.95100.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น)87,656.9837,057.0057.7 %ผ่าน2,988.220.95100.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (อุดรธานี)86,431.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า29,177.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ578.52188.0067.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง22,095.762,216.0090.0 %ผ่าน738.23165.0077.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี27,600.624,761.1082.8 %ผ่าน631.67243.7061.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ84.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่42,751.770.000.0 %รายงานไม่ครบ1,154.780.000.0 %รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง28,456.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ616.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ไม่ครบ5,403.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ439.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ไม่ครบ5,088.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพงันไม่ครบ2,352.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย27,691.538,405.1069.6 %ผ่าน800.011,702.26-112.8 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง23,939.461,651.0093.1 %ผ่าน384.80182.4852.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ22,661.373,069.1786.5 %ผ่าน623.9784.7786.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่ไม่ครบ1,653.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ178.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส 30,045.474,569.9084.8 %ผ่าน656.03800.23-22.0 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี23,390.052,355.0089.9 %ผ่าน551.19856.86-55.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี39,026.7127,513.0029.5 %ผ่าน950.61586.4238.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน 23,122.891,308.0094.3 %ผ่าน432.93694.66-60.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด28,002.752,803.0090.0 %ผ่าน705.86505.8428.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท31,426.883,363.9089.3 %ผ่าน554.96261.8552.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ไม่ครบ4,900.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ234.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ 27,002.815,861.0078.3 %ผ่าน705.69408.5042.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านซ้าย 22,702.691,258.0094.5 %ผ่าน557.30438.2021.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดมไม่ครบ1,345.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัยไม่ครบ1,381.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ491.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง 29,434.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ577.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก29,205.651,572.8094.6 %ผ่าน490.929.0798.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถินไม่ครบ1,882.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ520.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ21,229.252,810.0086.8 %ผ่าน327.21516.88-58.0 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก 29,882.60113,270.03-279.1 %ไม่ผ่าน654.122.8599.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมืองไม่ครบ1,924.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ457.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม 28,450.281,960.0093.1 %ผ่าน584.9150.0091.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม ไม่ครบ3,442.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ154.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส32,490.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ705.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกงไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ230.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก27,103.211,492.0094.5 %ผ่าน575.54348.7439.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน22,846.442,282.0090.0 %ผ่าน543.06896.34-65.1 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร25,792.984,270.2083.4 %ผ่าน663.78182.8672.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง21,197.22926.0095.6 %ผ่าน307.68134.0056.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ไม่ครบ6,740.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง 28,668.531,912.0093.3 %ผ่าน1,010.871.9599.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี35,915.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ796.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม36,034.252,720.3192.5 %ผ่าน900.43149.2583.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม41,582.478,415.0079.8 %ผ่าน1,041.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี 31,426.882,714.0091.4 %ผ่าน650.16363.3944.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา59,322.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,606.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา23,888.723,512.3985.3 %ผ่าน342.291,125.23-228.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา25,059.182,731.1289.1 %ผ่าน580.150.9599.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง 29,830.213,321.0088.9 %ผ่าน598.620.9599.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร34,123.2710,017.0070.6 %ผ่าน707.77712.60-0.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ไม่ครบ2,563.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ248.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต40,261.859,022.0077.6 %ผ่าน1,019.161,094.08-7.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ไม่ครบ5,534.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ264.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย 205,256.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,464.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ไม่ครบ7,304.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร26,226.863,759.0085.7 %ผ่าน386.82101.6573.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล 27,631.569,883.6064.2 %ผ่าน699.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ขะจาน23,261.831,110.0095.2 %ผ่าน620.47585.375.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตงไม่ครบ2,044.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ435.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด35,242.833,205.0090.9 %ผ่าน1,039.46577.8944.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน24,316.362,138.0091.2 %ผ่าน341.53323.545.3 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา 25,718.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ477.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว 25,240.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ459.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง26,336.641,314.0095.0 %ผ่าน482.80306.9936.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ไม่ครบ5,520.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ824.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง27,627.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ536.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด 24,155.052,110.0091.3 %ผ่าน547.415.6999.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี 25,146.511,827.0092.7 %ผ่าน602.80173.0371.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ 24,654.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ526.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู 25,884.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ576.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ90,280.722,947.0096.7 %ผ่าน3,307.87386.7988.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย 31,227.072,852.0090.9 %ผ่าน645.290.000.0 %รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเชียรบุรี25,088.643,038.0087.9 %ผ่าน701.912,076.90-195.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม 26,504.132,306.0091.3 %ผ่าน655.47428.3434.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสำโรง 24,596.052,029.0091.8 %ผ่าน366.822.8599.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 27,338.473,367.5387.7 %ผ่าน470.72126.1973.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา 34,971.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ758.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก27,323.9134,280.68-25.5 %ไม่ผ่าน585.08713.62-22.0 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวรรคโลก25,097.482,149.0091.4 %ผ่าน449.37356.6020.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา 35,432.465,244.0085.2 %ผ่าน1,028.581,057.07-2.8 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะไม่ครบ2,211.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,089.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี 23,737.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ490.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิไม่ครบ6,938.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ14.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก 29,557.942,150.4092.7 %ผ่าน791.270.9599.9 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู36,326.5116,504.1154.6 %ผ่าน876.60232.5573.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ 27,117.082,690.0090.1 %ผ่าน579.91312.9646.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก 26,562.956,642.8875.0 %ผ่าน555.14571.64-3.0 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด 29,319.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ672.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ 63,871.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,605.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง34,522.293,030.0091.2 %ผ่าน683.8531.0695.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึกไม่ครบ2,419.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ30,521.604,605.0084.9 %ผ่าน599.201,036.78-73.0 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์25,056.862,622.9589.5 %ผ่าน299.52367.50-22.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด24,566.221,507.0093.9 %ผ่าน621.17189.2769.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เกาะคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์27,531.602,128.0092.3 %ผ่าน686.25539.8321.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร 32,402.235,042.8684.4 %ผ่าน640.332.8599.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี28,089.68249.0199.1 %ผ่าน571.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ไม่ครบ11,690.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษณบุรี 26,923.123,657.0086.4 %ผ่าน643.54698.17-8.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน23,254.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ394.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง23,052.091,910.0091.7 %ผ่าน457.130.000.0 %รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน27,092.212,287.0091.6 %ผ่าน612.67689.30-12.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,359.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 26,577.871,207.0095.5 %ผ่าน613.18248.5059.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)55,851.6010,344.0081.5 %ผ่าน1,480.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดไม่ครบ4,444.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ115.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน27,103.213,307.0087.8 %ผ่าน500.742.8599.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม20,973.141,101.0094.8 %ผ่าน383.67331.8313.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง22,652.001,734.0092.3 %ผ่าน495.09134.5272.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย24,596.051,840.0092.5 %ผ่าน628.62339.2646.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์31,425.033,320.0089.4 %ผ่าน565.16682.04-20.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรองไม่ครบ3,847.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ438.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 26,088.131,237.0095.3 %ผ่าน561.652.8599.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านไม่ครบ3,032.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง30,080.962,148.0092.9 %ผ่าน863.0077.0091.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง30,347.755,488.0081.9 %ผ่าน677.19232.0065.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ24,682.982,089.0091.5 %ผ่าน531.17122.5876.9 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง23,038.661,408.1593.9 %ผ่าน594.41319.0046.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ71.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีไม่ครบ4,610.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,333.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังไม่ครบ5,271.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ648.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ไม่ครบ13,747.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ255.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานไม่ครบ2,366.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก35,126.134,351.0087.6 %ผ่าน804.86720.2610.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ 30,494.453,278.0089.3 %ผ่าน576.30460.7620.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 24,723.20844.0096.6 %ผ่าน479.99434.929.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย24,259.4615,657.6035.5 %ผ่าน477.66122.8274.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม28,744.643,090.0089.3 %ผ่าน519.10335.8235.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง23,773.852,329.0090.2 %ผ่าน878.32201.3577.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายไม่ครบ3,667.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร29,185.375,441.5081.4 %ผ่าน534.49678.32-26.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี32,224.244,843.3185.0 %ผ่าน624.30913.90-46.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,243.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว 25,764.522,674.0089.6 %ผ่าน456.17282.8738.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางไม่ครบ376,997.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ434.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา27,923.363,189.8088.6 %ผ่าน725.54575.6920.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 21,795.887,182.1167.0 %ผ่าน310.06159.2148.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ22,132.881,708.0092.3 %ผ่าน735.972.2999.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 22,843.941,764.0092.3 %ผ่าน450.02328.0827.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 35,929.746,555.0181.8 %ผ่าน833.841,399.70-67.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย26,100.352,828.0089.2 %ผ่าน590.66233.8660.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ28,369.934,120.0085.5 %ผ่าน621.88550.6711.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 31,556.503,981.2087.4 %ผ่าน662.751.9599.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 31,469.882,000.0093.6 %ผ่าน952.59547.5242.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง27,700.703,334.0088.0 %ผ่าน493.66329.5633.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน31,354.855,947.7381.0 %ผ่าน648.10678.50-4.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 33,120.402,504.0092.4 %ผ่าน661.68522.5521.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์37,217.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ897.961,168.44-30.1 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 28,972.402,150.6792.6 %ผ่าน657.59404.6038.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่26,562.95109,597.74-312.6 %ไม่ผ่าน595.94500.1416.1 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ27,343.823,608.0086.8 %ผ่าน611.33229.9462.4 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อยไม่ครบ7,090.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ590.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี64,984.6713,091.0079.9 %ผ่าน2,117.812,267.49-7.1 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 27,823.560.000.0 %รายงานไม่ครบ480.34910.75-89.6 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 45,556.849,686.0078.7 %ผ่าน1,239.2430.4097.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง34,729.786,534.0081.2 %ผ่าน814.56806.551.0 %ไม่ผ่าน
รวม 3,271,089 753,106 0.00 % รายงานไม่ครบ 71,631 42,897 0.00 % รายงานไม่ครบ