สรุปผลประเมิน การยาสูบแห่งประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ครบ391,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,249.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ