สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน70,050.9453,000.0024.3 %ผ่าน1,086.24451.8458.4 %ผ่าน
รวม 70,051 53,000 24.34 % ผ่าน 1,086 452 58.40 % ผ่าน