สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม205,583.16139,953.7331.9 %ผ่าน2,346.811,339.5042.9 %ผ่าน
รวม 205,583 139,954 31.92 % ผ่าน 2,347 1,340 42.92 % ผ่าน