สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว136,164.64106,534.0021.8 %ผ่าน2,144.584,286.77-99.9 %ไม่ผ่าน
รวม 136,165 106,534 21.76 % ผ่าน 2,145 4,287 -99.89 % ไม่ผ่าน