สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์69,616.8734,650.0050.2 %ผ่าน1,274.99804.1936.9 %ผ่าน
รวม 69,617 34,650 50.23 % ผ่าน 1,275 804 36.93 % ผ่าน