สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมปศุสัตว์ 149,685.48104,000.0030.5 %ผ่าน2,618.691,969.3124.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,112.091,989.0036.1 %ผ่าน349.30702.05-101.0 %ไม่ผ่าน
รวม 152,798 105,989 30.63 % ผ่าน 2,968 2,671 9.99 % ไม่ผ่าน