สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน83,335.0068,484.4017.8 %ไม่ผ่าน1,562.601,066.0931.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,756.866,389.00-131.7 %ไม่ผ่าน917.47439.6252.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่834.301,986.00-138.0 %ไม่ผ่าน1,491.60278.0781.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,207.023,726.00-208.7 %ไม่ผ่าน3,001.94526.2082.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,591.741,924.20-20.9 %ไม่ผ่าน1,817.32298.5683.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,001.722,422.60-141.8 %ไม่ผ่าน2,007.95514.8174.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 978.843,530.50-260.7 %ไม่ผ่าน2,253.14401.7782.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี686.891,244.00-81.1 %ไม่ผ่าน1,720.8589.0294.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา914.622,467.00-169.7 %ไม่ผ่าน1,590.38291.4881.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,648.053,792.50-130.1 %ไม่ผ่าน1,849.11468.1874.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,372.321,966.50-43.3 %ไม่ผ่าน1,101.51289.9473.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,328.953,833.57-188.5 %ไม่ผ่าน2,446.15305.5387.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,293.232,440.80-88.7 %ไม่ผ่าน1,687.62307.9581.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,034.072,008.20-94.2 %ไม่ผ่าน2,511.53400.2884.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,129.44445.8560.5 %ผ่าน3,120.64545.3782.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง856.801,215.00-41.8 %ไม่ผ่าน1,527.57342.6377.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด809.061,398.60-72.9 %ไม่ผ่าน1,160.09155.8286.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,515.172,513.79-65.9 %ไม่ผ่าน2,770.95440.1684.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก977.511,109.00-13.5 %ไม่ผ่าน1,045.31208.9180.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,148.791,841.00-60.3 %ไม่ผ่าน1,049.68442.7757.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,103.992,372.00-114.9 %ไม่ผ่าน1,622.87385.6076.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,546.382,753.00-78.0 %ไม่ผ่าน3,102.54374.6587.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,262.692,875.00-127.7 %ไม่ผ่าน2,161.55346.3784.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,316.923,270.00-148.3 %ไม่ผ่าน2,153.65593.6072.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,645.932,802.00-70.2 %ไม่ผ่าน668.25105.2984.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,532.732,660.00-73.5 %ไม่ผ่าน1,476.49409.3472.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,050.081.0099.9 %ผ่าน2,319.020.95100.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,142.173,096.99-171.1 %ไม่ผ่าน1,431.26185.6287.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,029.261,229.40-19.4 %ไม่ผ่าน2,202.66261.2588.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,562.411,412.009.6 %ไม่ผ่าน1,178.25383.3167.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์828.84980.00-18.2 %ไม่ผ่าน1,728.72119.4093.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,063.891,516.00-42.5 %ไม่ผ่าน1,506.90592.4260.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,259.853,982.50-216.1 %ไม่ผ่าน981.41500.3449.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา983.391,826.00-85.7 %ไม่ผ่าน1,288.30345.6973.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา982.322,269.20-131.0 %ไม่ผ่าน1,755.96129.8892.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,005.631,533.00-52.4 %ไม่ผ่าน1,980.04199.8789.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,257.452,809.50-123.4 %ไม่ผ่าน1,289.68329.8174.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,071.132,683.00-150.5 %ไม่ผ่าน1,477.90333.1077.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,073.652,870.00-167.3 %ไม่ผ่าน2,247.27398.6682.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,045.683,459.01-230.8 %ไม่ผ่าน1,714.45201.4988.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,142.022,499.91-118.9 %ไม่ผ่าน2,431.81186.1992.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่940.013,348.59-256.2 %ไม่ผ่าน1,757.01281,511.44-15,922.2 %ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต978.862,856.00-191.8 %ไม่ผ่าน611.19274.7555.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,050.641,625.00-54.7 %ไม่ผ่าน1,588.33244.1684.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร859.455,644.00-556.7 %ไม่ผ่าน1,434.31279.0480.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,106.112,650.00-139.6 %ไม่ผ่าน2,429.00464.5980.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร982.67505.5048.6 %ผ่าน1,412.85308.7878.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,109.622,786.19-151.1 %ไม่ผ่าน1,469.77263.1582.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,391.522,198.00-58.0 %ไม่ผ่าน2,083.84372.2182.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,123.482,489.70-121.6 %ไม่ผ่าน1,261.16236.3981.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,457.223,708.80-154.5 %ไม่ผ่าน1,307.45486.8562.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,332.802,364.00-77.4 %ไม่ผ่าน1,700.22277.2883.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,239.763,033.60-144.7 %ไม่ผ่าน1,715.83347.9879.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง925.322,231.00-141.1 %ไม่ผ่าน2,416.55191.6092.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,255.212,700.00-115.1 %ไม่ผ่าน1,484.35259.6882.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,168.982,609.99-123.3 %ไม่ผ่าน2,315.84317.3986.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,436.523,240.00-125.5 %ไม่ผ่าน2,045.62428.4079.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,222.611,940.00-58.7 %ไม่ผ่าน2,122.35155.2392.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,440.763,019.99-109.6 %ไม่ผ่าน1,901.16648.3965.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,426.61697.0071.3 %ผ่าน1,117.05235.8578.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,650.452,705.00-63.9 %ไม่ผ่าน831.98240.0571.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม746.062,053.50-175.2 %ไม่ผ่าน466.04179.9261.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,487.223,522.0058.5 %ผ่าน768.32231.2569.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว936.2910.2198.9 %ผ่าน1,834.82309.4183.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,233.301,526.00-23.7 %ไม่ผ่าน1,311.97266.0079.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,021.053,489.00-241.7 %ไม่ผ่าน642.14120.2181.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย979.1811,544.00-1,078.9 %ไม่ผ่าน1,760.95472.7373.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,218.2213.1098.9 %ผ่าน1,610.26188.2888.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,720.093,602.40-109.4 %ไม่ผ่าน2,475.87449.3381.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,337.971,685.50-26.0 %ไม่ผ่าน1,958.47298.0384.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,086.273,051.84-180.9 %ไม่ผ่าน1,206.26346.2571.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู800.432,664.00-232.8 %ไม่ผ่าน1,354.21102.7392.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,157.962,079.21-79.6 %ไม่ผ่าน818.30402.3850.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ745.421,566.60-110.2 %ไม่ผ่าน1,227.86261.8378.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,550.844,316.50-178.3 %ไม่ผ่าน2,347.43451.2980.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์846.952,321.50-174.1 %ไม่ผ่าน1,986.17339.8882.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี888.152,910.60-227.7 %ไม่ผ่าน1,864.55273.2585.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,513.646.3299.6 %ผ่าน2,715.93332.4087.8 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,179.156,030.35-176.7 %ไม่ผ่าน2,057.65424.5079.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,129.216,303.60-196.1 %ไม่ผ่าน2,723.52715.7473.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง5,334.6414,569.00-173.1 %ไม่ผ่าน1,429.40934.6334.6 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,670.801,347.0119.4 %ไม่ผ่าน1,858.08273.2585.3 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,424.951,599.6534.0 %ผ่าน2,458.47197.2092.0 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,536.134,217.00-19.3 %ไม่ผ่าน2,482.62292.4688.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,784.353,821.00-114.1 %ไม่ผ่าน1,225.38352.9171.2 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,281.958,222.00-92.0 %ไม่ผ่าน728.28545.9725.0 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,387.679,809.62-189.6 %ไม่ผ่าน1,221.79469.7561.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,070.574,354.84-7.0 %ไม่ผ่าน1,499.11296.1780.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,660.3210,530.41-295.8 %ไม่ผ่าน3,171.96452.7185.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,407.2714,148.00-161.6 %ไม่ผ่าน1,935.17849.1056.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,028.6110,553.00-16.9 %ไม่ผ่าน814.65513.9436.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,268.921,429.0056.3 %ผ่าน3,177.87164.7094.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,783.7310,333.58-52.3 %ไม่ผ่าน2,285.61401.1582.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,166.828,873.44-113.0 %ไม่ผ่าน1,281.81643.2549.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา2,928.615,481.00-87.2 %ไม่ผ่าน1,513.66220.4885.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,081.9411,606.28-63.9 %ไม่ผ่าน2,434.42131.2694.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,376.999,397.00-47.4 %ไม่ผ่าน979.86126.6987.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,008.119,279.10-32.4 %ไม่ผ่าน3,312.95671.8479.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา9,893.2214,679.50-48.4 %ไม่ผ่าน2,097.62571.3372.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,335.717,865.45-47.4 %ไม่ผ่าน1,070.2839.5196.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,138.3424,287.00-118.0 %ไม่ผ่าน1,105.30149.2086.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,863.919,660.602.1 %ไม่ผ่าน1,724.74471.7472.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,717.5111,935.28-22.8 %ไม่ผ่าน2,565.58446.1482.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต9,866.1526,072.08-164.3 %ไม่ผ่าน1,422.72702.2550.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด11,225.0420,919.00-86.4 %ไม่ผ่าน956.37205.9078.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท11,543.3935,000.00-203.2 %ไม่ผ่าน977.120.9599.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,084.6213,303.00-87.8 %ไม่ผ่าน1,294.52608.2053.0 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี2,920.174,117.53-41.0 %ไม่ผ่าน347.86225.4035.2 %ผ่าน
รวม 356,793 582,097 -63.15 % ไม่ผ่าน 184,862 318,863 -72.49 % ไม่ผ่าน