สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองจันทบุรี22,951.2283,453.95-263.6 %ไม่ผ่าน538.491,776.99-230.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองขลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองท่าใหม่11,617.6512,576.00-8.2 %ไม่ผ่าน5,751.813,941.4031.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองจันทนิมิต11,283.9717,288.00-53.2 %ไม่ผ่าน339.113,701.44-991.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสอยดาว9,259.2340,400.63-336.3 %ไม่ผ่าน762.562,046.82-168.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าช้าง21,044.2521,799.87-3.6 %ไม่ผ่าน424.716,332.10-1,390.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนายายอาม6,963.833,916.0043.8 %ผ่าน432.151,747.09-304.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินสูง7,921.565,632.0028.9 %ผ่าน343.90693.49-101.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกะจะ10,245.908,307.9018.9 %ไม่ผ่าน332.8713,975.02-4,098.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์9,912.139,818.210.9 %ไม่ผ่าน731.124,503.30-515.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์12,023.4720,032.00-66.6 %ไม่ผ่าน7,658.513,450.3854.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพลิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะขาม6,995.274,978.0028.8 %ผ่าน2,305.30709.5569.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองคล้า7,137.908,036.00-12.6 %ไม่ผ่าน463.08246.9946.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว7,521.427,306.052.9 %ไม่ผ่าน189.40228.00-20.4 %ไม่ผ่าน
อบจ. จันทบุรี19,722.7968,010.00-244.8 %ไม่ผ่าน8,473.9946,272.70-446.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองนารายณ์5,910.631,662.0071.9 %ผ่าน549.85398.7927.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะขวาง10,878.649,814.299.8 %ไม่ผ่าน550.594,121.44-648.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบางไม่ครบ1,949.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ502.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าช้าง14,900.3611,879.2220.3 %ผ่าน648.561,270.20-95.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแสลง6,018.462,360.0060.8 %ผ่าน693.011,412.89-103.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัว5,552.101,601.0071.2 %ผ่าน437.53753.84-72.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลับพลา6,937.133,656.0047.3 %ผ่าน534.221,481.05-177.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อ6,842.694,223.6238.3 %ผ่าน1,008.451,622.11-60.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกวียนหัก6,728.862,701.0059.9 %ผ่าน713.672,519.72-253.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะปอน6,565.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ617.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางชัน5,697.813,059.7046.3 %ผ่าน1,258.52657.2747.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวันยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลซึ้ง6,113.803,752.0038.6 %ผ่าน828.661,381.52-66.7 %ไม่ผ่าน
อบต.มาบไพ5,797.94133,131.00-2,196.2 %ไม่ผ่าน723.7894.5686.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตรอกนอง6,073.762,529.0058.4 %ผ่าน40.135,347.31-13,225.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตกพรมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ6,423.142,948.0054.1 %ผ่าน1,505.071,515.58-0.7 %ไม่ผ่าน
อบต.สีพยา-บ่อพุ5,660.642,086.0063.1 %ผ่าน396.56275.8330.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน6,493.792,259.0065.2 %ผ่าน562.101,394.06-148.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาบายศรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง8,053.896,642.9617.5 %ไม่ผ่าน626.5612,558.05-1,904.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งเบญจา6,346.602,527.0060.2 %ผ่าน993.40252.5574.6 %ผ่าน
อบต. รำพัน6,165.193,715.5039.7 %ผ่าน600.55426.1229.0 %ผ่าน
อบต. โขมง5,966.692,720.0054.4 %ผ่าน499.72343.9031.2 %ผ่าน
อบต. ตะกาดเง้า6,507.937,637.14-17.4 %ไม่ผ่าน711.02426.0840.1 %ผ่าน
อบต. คลองขุด7,332.605,207.1029.0 %ผ่าน619.143,133.79-406.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาแก้ว7,065.994,991.0029.4 %ผ่าน1,302.181,270.172.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับไทร6,729.713,695.0045.1 %ผ่าน1,660.853,913.07-135.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โป่งน้ำร้อน6,167.543,697.0040.1 %ผ่าน1,937.491,843.924.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตาคงไม่ครบ838.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,483.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เทพนิมิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าหลวง5,841.651,007.0982.8 %ผ่าน2,076.27832.2059.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปัถวี8,743.275,302.9439.3 %ผ่าน1,544.793,210.50-107.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังแซ้ม7,336.995,330.0027.4 %ผ่าน2,866.671,612.4343.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฉมันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอ่างคีรี6,276.412,547.0059.4 %ผ่าน2,173.85171.0092.1 %ผ่าน
อบต. เกาะเปริด10,659.521,739.0083.7 %ผ่าน658.581,071.86-62.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองชิ่ม8,744.728,420.613.7 %ไม่ผ่าน752.731,786.36-137.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า5,907.38198.4596.6 %ผ่าน537.60530.521.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกะไชย6,272.213,357.0046.5 %ผ่าน615.961,400.32-127.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง7,553.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,211.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งขนานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทับช้าง7,075.821,227.0082.7 %ผ่าน1,663.593,034.71-82.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวไม่ครบ3,097.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ646.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะตอนไม่ครบ11,792.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,031.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริการส่วนตำบลแก่งหางแมว6,082.705,072.2516.6 %ไม่ผ่าน1,292.60923.3928.6 %ผ่าน
อบต. ขุนซ่อง6,511.143,660.0043.8 %ผ่าน2,522.23856.5066.0 %ผ่าน
อบต. สามพี่น้อง6,566.843,750.0042.9 %ผ่าน983.87662.9132.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาวงกต6,951.684,519.0035.0 %ผ่าน953.03410.2956.9 %ผ่าน
อบต. นายายอามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังโตนดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระแจะ6,306.302,712.0057.0 %ผ่าน776.33418.9346.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสนามไชย7,258.6714,742.47-103.1 %ไม่ผ่าน5,861.831,110.5081.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช้างข้ามไม่ครบ6,308.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่7,683.204,571.1340.5 %ผ่าน909.96439.8551.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชากไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะเคียนทองไม่ครบ4,898.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,585.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองพลู7,085.214,240.3540.2 %ผ่าน1,248.912,022.91-62.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจันทเขลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพลวง10,740.223,960.0063.1 %ผ่าน3,044.482,170.2228.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองใหญ่7,801.864,746.0039.2 %ผ่าน1,514.43380.0074.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลค่ายเนินวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ