สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระแก้ว80,921.7538,526.1952.4 %ผ่าน4,555.289,234.62-102.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น25,066.124,756.4381.0 %ผ่าน1,020.251,333.50-30.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวัฒนานคร9,902.156,739.0031.9 %ผ่าน286.702,176.20-659.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์8,016.309,041.74-12.8 %ไม่ผ่าน4,627.032,102.9454.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตาพระยาไม่ครบ5,661.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,438.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลาลำดวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระแก้วไม่ครบ981.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,339.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแก้ง7,637.675,057.0033.8 %ผ่าน7,420.151,320.5082.2 %ผ่าน
อบต. ศาลาลำดวน7,515.875,400.6328.1 %ผ่าน2,223.041,365.3938.6 %ผ่าน
อบต. โคกปี่ฆ้อง7,946.505,944.9725.2 %ผ่าน2,144.74893.0358.4 %ผ่าน
อบต. ท่าแยก6,346.863,649.0542.5 %ผ่าน1,289.31808.2937.3 %ผ่าน
อบต. ท่าเกษม7,060.364,855.8231.2 %ผ่าน1,320.381,197.179.3 %ไม่ผ่าน
อบต.สระขวัญ9,219.678,699.995.6 %ไม่ผ่าน1,532.111,646.13-7.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบอนไม่ครบ4,317.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทยอุดม6,489.263,778.0041.8 %ผ่าน806.34290.8963.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด6,399.282,897.7154.7 %ผ่าน859.48404.6152.9 %ผ่าน
อบต. ไทรเดี่ยวไม่ครบ3,431.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ697.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน7,875.253,335.0057.7 %ผ่าน1,068.87433.8959.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร6,199.992,694.0056.5 %ผ่าน3,280.54276.3191.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง6,015.972,272.0062.2 %ผ่าน816.00260.4468.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา11,489.135,333.0053.6 %ผ่าน1,574.67972.7538.2 %ผ่าน
อบต. ทัพเสด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทัพไทย6,363.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,455.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคคลาน20,210.844,659.0076.9 %ผ่าน868.26769.5011.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ตาหลังในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คลองหินปูน9,783.715,690.0641.8 %ผ่าน829.54864.51-4.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งมหาเจริญ6,268.243,842.0038.7 %ผ่าน1,170.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัฒนานคร6,459.525,574.0913.7 %ไม่ผ่าน1,527.66913.7540.2 %ผ่าน
อบต. ท่าเกวียน10,229.785,275.0048.4 %ผ่าน1,631.611,098.6332.7 %ผ่าน
อบต. ผักขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง5,927.722,945.0050.3 %ผ่าน1,217.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสไม่ครบ3,371.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ767.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่องกุ่มไม่ครบ3,288.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ195.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แซร์ออไม่ครบ4,566.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,029.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหมากฝ้าย8,025.324,518.0043.7 %ผ่าน475.28856.43-80.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน13,217.052,185.0083.5 %ผ่าน1,195.13320.7873.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยโจด7,882.5711,960.00-51.7 %ไม่ผ่าน1,496.37736.7050.8 %ผ่าน
อบต. เมืองไผ่19,966.342,761.0086.2 %ผ่าน717.91521.7227.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย6,564.193,227.7750.8 %ผ่าน1,229.11489.2060.2 %ผ่าน
อบต. คลองน้ำใส19,352.742,760.0085.7 %ผ่าน933.49698.8225.1 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม8,476.273,021.0064.4 %ผ่าน4,380.9857.4698.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับพริกไม่ครบ4,737.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ255.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผ่านศึก19,181.283,343.0082.6 %ผ่าน932.73954.13-2.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสังข์ไม่ครบ4,326.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,024.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองทับจันทร์19,520.842,133.0089.1 %ผ่าน799.61342.8257.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฟากห้วย6,235.083,424.7545.1 %ผ่าน667.021,214.13-82.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่านไม่ครบ5,962.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,048.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาฉกรรจ์6,586.271,905.8071.1 %ผ่าน4,050.18780.4580.7 %ผ่าน
อบต. หนองหว้า7,926.255,002.2036.9 %ผ่าน1,863.782,043.46-9.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง8,801.854,780.7045.7 %ผ่าน1,747.061,359.4122.2 %ผ่าน
อบต. เขาสามสิบ6,540.305,048.9522.8 %ผ่าน10,546.95740.5693.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง7,882.607,198.008.7 %ไม่ผ่าน943.591,487.61-57.7 %ไม่ผ่าน
อบต.หนองม่วง6,346.622,610.0058.9 %ผ่าน862.17285.0066.9 %ผ่าน
อบต. หนองแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนหมากมุ่น7,253.262,690.0062.9 %ผ่าน726.07849.30-17.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ไม่ครบ6,371.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ไม่ครบ1,641.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ718.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังทอง9,628.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,359.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองหาด40,622.637,544.7481.4 %ผ่าน8,940.212,365.6973.5 %ผ่าน