สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด8,270.854,872.3441.1 %ผ่าน316.113,107.74-883.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีพนา14,786.4512,726.8513.9 %ไม่ผ่าน531.952,833.96-432.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย12,493.883,041.0075.7 %ผ่าน463.943,068.46-561.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหญ้านางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าสะอาด8,473.683,887.2254.1 %ผ่าน472.191,553.45-229.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบึงกาฬ13,953.088,379.1139.9 %ผ่าน1,377.15903.4034.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงไม่ครบ3,680.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,682.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีวิไล9,521.15972.9389.8 %ผ่าน859.53423.5950.7 %ผ่าน
อบต. บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสมบูรณ์14,289.093,387.5776.3 %ผ่าน844.601,542.14-82.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหอคำ7,495.594,059.0045.8 %ผ่าน2,963.761,223.0158.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเลิง6,626.262,581.0061.0 %ผ่าน1,099.411,114.38-1.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกก่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์10,454.053,643.0065.2 %ผ่าน925.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไคสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร6,149.50929.1684.9 %ผ่าน924.813,271.34-253.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี12,899.104,015.0068.9 %ผ่าน862.13612.3929.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู6,662.531,833.0072.5 %ผ่าน1,424.981,116.2921.7 %ผ่าน
อบต. หนองหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังชมภู6,667.682,248.0066.3 %ผ่าน824.38315.3861.7 %ผ่าน
อบต. ป่าแฝก6,626.261,838.0072.3 %ผ่าน1,157.65602.4248.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โซ่5,961.613,782.1636.6 %ผ่าน1,212.71708.6441.6 %ผ่าน
อบต. หนองพันทา13,988.0885,267.00-509.6 %ไม่ผ่าน1,092.44716.2934.4 %ผ่าน
อบต.ศรีชมพู7,444.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,176.73604.5048.6 %ผ่าน
อบต. คำแก้ว6,836.162,988.0056.3 %ผ่าน3,002.171,099.1163.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม6,626.263,668.0044.6 %ผ่าน1,203.231,106.028.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ถ้ำเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าทอง6,626.265,063.7623.6 %ผ่าน1,203.23325.7672.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา6,914.285,017.0027.4 %ผ่าน1,203.232,291.08-90.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลซาง6,601.022,233.8066.2 %ผ่าน1,353.89448.1366.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง7,134.642,618.0063.3 %ผ่าน1,188.63814.5131.5 %ผ่าน
อบต. บ้านต้อง6,676.905,647.5315.4 %ไม่ผ่าน1,203.231,127.426.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่งไฮ7,782.556,815.8512.4 %ไม่ผ่าน1,222.311,188.162.8 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำจั้น5,880.463,748.0036.3 %ผ่าน1,024.811,065.43-4.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าสะอาด7,917.591,866.0076.4 %ผ่าน1,222.31361.0070.5 %ผ่าน
อบต. หนองทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสกก่ามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากคาด10,384.822,409.0076.8 %ผ่าน826.53586.1229.1 %ผ่าน
อบต. หนองยอง7,671.732,450.0068.1 %ผ่าน760.90744.132.2 %ไม่ผ่าน
อบต. นากั้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนศิลา6,020.355,276.0012.4 %ไม่ผ่าน1,145.1626,799.50-2,240.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สมสนุก6,942.75920.0086.7 %ผ่าน899.51903.45-0.4 %ไม่ผ่าน
อบต. นาดง5,730.2324.7699.6 %ผ่าน715.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงงาม5,913.981,602.0072.9 %ผ่าน1,039.27705.8432.1 %ผ่าน
อบต.โพธิ์หมากแข้ง6,503.382,429.0062.7 %ผ่าน1,143.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงบัง10,514.093,219.0069.4 %ผ่าน943.05996.97-5.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าดอกคำ6,624.155,050.0023.8 %ผ่าน1,055.481,005.664.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ชุมภูพร6,565.984,093.0037.7 %ผ่าน1,015.58766.4024.5 %ผ่าน
อบต. นาแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นาสะแบง6,005.05231.0096.2 %ผ่าน2,252.41110.0895.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์6,126.031,184.0080.7 %ผ่าน686.00757.21-10.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าไม่ครบ1,579.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเดิ่น5,699.115,144.009.7 %ไม่ผ่าน872.39507.2541.9 %ผ่าน
อบต. โคกกว้าง5,177.063,215.0037.9 %ผ่าน1,154.45288.0075.1 %ผ่าน
อบจ.บึงกาฬ13,543.482,756.6179.6 %ผ่าน6,886.611,348.5480.4 %ผ่าน