สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลตำบลดอนกำไม่ครบ3,074.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ136.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา6,121.633,197.0047.8 %ผ่าน516.79293.5043.2 %ผ่าน
อบต. หันคา5,829.382,570.9755.9 %ผ่าน2,884.011,563.8645.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนไม่ครบ4,333.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,550.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพรนกยูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแซง6,298.665,386.7814.5 %ไม่ผ่าน1,385.831,323.114.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยงู6,345.573,411.2946.2 %ผ่าน4,166.391,218.6970.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน5,560.843,695.0033.6 %ผ่าน894.10892.500.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เด่นใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา5,689.813,959.0030.4 %ผ่าน2,086.31764.2763.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองมะโมงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน5,918.392,154.3063.6 %ผ่าน2,039.3914,733.50-622.4 %ไม่ผ่าน
อบต.กุดจอก5,691.762,266.0060.2 %ผ่าน737.06252.5065.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินขาม7,055.284,638.2034.3 %ผ่าน2,733.801,398.9048.8 %ผ่าน
อบต.กะบกเตี้ยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สุขเดือนห้า6,013.544,644.0022.8 %ผ่าน1,297.57608.0953.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองชัยนาท10,813.410.000.0 %รายงานไม่ครบ320.115,504.95-1,619.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหันคา19,202.107,033.0063.4 %ผ่าน311.04391.38-25.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา7,131.533,939.7244.8 %ผ่าน188.79816.78-332.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา7,616.645,690.0625.3 %ผ่าน203.691,201.11-489.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสรรพยา6,744.672,343.0065.3 %ผ่าน644.08315.6451.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร8,771.539,531.38-8.7 %ไม่ผ่าน593.001,669.22-181.5 %ไม่ผ่าน
อบจ.ชัยนาท21,813.3811,760.0046.1 %ผ่าน7,825.115,976.5023.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกล้วยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,134.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าชัย5,127.972,112.0058.8 %ผ่าน520.761,216.87-133.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ7,271.655,043.4630.6 %ผ่าน603.671,579.95-161.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา6,983.613,742.0046.4 %ผ่าน642.82491.7523.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธรรมามูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสือโฮกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนางลือ9,097.168,008.0012.0 %ไม่ผ่าน772.281,117.87-44.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมโนรมย์(คุ้งสำเภา)5,547.912,299.0058.6 %ผ่าน601.06824.47-37.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกไม่ครบ8,034.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ541.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศิลาดานไม่ครบ3,687.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ534.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าฉนวน6,639.874,884.0026.4 %ผ่าน718.261,465.79-104.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนาไม่ครบ2,622.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ529.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อู่ตะเภา6,446.482,648.0058.9 %ผ่าน2,303.06230.0090.0 %ผ่าน
อบต. มะขามเฒ่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ820.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมันไม่ครบ1,713.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจ้าพระยาไม่ครบ4,171.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ547.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาแก้ว13,793.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ769.91206.7073.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนางดำตก6,349.763,686.7041.9 %ผ่าน484.64884.45-82.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนางดำออก6,617.443,265.0050.7 %ผ่าน1,320.361,040.5421.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางหลวง8,816.0610,655.00-20.9 %ไม่ผ่าน601.641.8599.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดอาษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เที่ยงแท้ไม่ครบ4,244.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ303.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยกรดไม่ครบ3,618.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพงามไม่ครบ4,830.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ351.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางขุดไม่ครบ3,240.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ542.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสรรคบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ