กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท277,308.56241,298.0013.0 %5.09,200.474,943.9246.3 %5.0
รวม 277,309 241,298 12.99 % 9,200 4,944 46.26 %