สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน116,082.9753,000.0054.3 %5.05,217.10598.5388.5 %5.0
รวม 116,083 53,000 54.34 % 5,217 599 88.53 %